Apie musViešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ steigėja ir šimtaprocentinė dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Įstaiga įsteigta 1997 metais.

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei savo įstatais.


Įstaigos pagrindiniai tikslai:

  • Sumažinti transporto intensyvumą miesto centrinėje dalyje ir senamiestyje.
  • Mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
  • Išplėsti žmonių naudojimąsi Kaune kursuojančiais autobusais ir troleibusais.
  • Prisidėti prie vairuotojų elgsenos, susijusios su automobilių parkavimo tvarkos priežiūra.
  • Sudaryti vienodas sąlygas statyti automobilius miesto centrinėje dalyje ir senamiestyje visiems vairuotojams bei šioje teritorijoje gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms.
  • Rinkliavos mokėjimo proceso tobulinimas ir naujovių diegimas.