Apie musBiudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ steigėja yra Kauno miesto savivaldybė. Įstaiga įsteigta 1997 metais.

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžetų asignavimų.


Įstaigos pagrindiniai tikslai:

  • Sumažinti transporto intensyvumą miesto centrinėje dalyje ir senamiestyje.
  • Mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
  • Išplėsti žmonių naudojimąsi Kaune kursuojančiais autobusais ir troleibusais.
  • Prisidėti prie vairuotojų elgsenos, susijusios su automobilių parkavimo tvarkos priežiūra.
  • Sudaryti vienodas sąlygas statyti automobilius miesto centrinėje dalyje ir senamiestyje visiems vairuotojams bei šioje teritorijoje gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms.
  • Rinkliavos mokėjimo proceso tobulinimas ir naujovių diegimas.

Nuostatai