Rinkliavos nuostatų aktuali redakcija

Daugiau informacijos

Stovėjimo zonos

Kaune

(šie laiko intervalai yra taikomi apmokant rinkliavą parkomatuose)(Rinkliava nerenkama valstybinių švenčių ir šventės „Kauno miesto diena“ metu)

Oranžinė zona


2,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Geltonoji zona


2,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Raudonoji zona


2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Mėlynoji zona


1,00 €
0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Žalioji zona


0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Paplūdimio zona


0,50 €
Žiūrėti žemėlapyje

Mėlynoji.S zona


0,6 €
0,3 €
Žiūrėti žemėlapyje

Stovėjimo trukmė


60min
60min
45min
48min
30min
36min
15min
24min
12min

8 - 24h
visomis savaitės dienomis

8 - 20h
visomis savaitės dienomis

8 - 20h
visomis savaitės dienomis

8 - 20h
visomis savaitės dienomis

8 - 18h
darbo dienomis

8 - 24h
visomis savaitės dienomis (gegužės 1 d. – rugsėjo 15 d. laikotarpiu)

8 - 15 h
šeštadieniais ir sekmadieniais

Apie biudžetinę įstaigą "Parkavimas Kaune"Biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ steigėja yra Kauno miesto savivaldybė. Įstaiga įsteigta 1997 metais.


Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžetų asignavimų. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei savo įstatais.


Daugiau informacijos

Leidimo redagavimas