Darbo užmokestisDARBUOTOJO VIDUTINIS MĖNESINIS
BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių grupės 2017 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1. Vadovai ir skyrių vadovai 6 1843
2 Specialistai 11 875
3 Inžinierinis personalas 2 915
4 Rinkliavos kontrolieriai 8 654
5 Aikštelių prižiūrėtojai 35 588
6 Ūkio personalas 3 689

 

2018 metų VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės” 2-jo ketvirčio DU