Darbo užmokestisDARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių grupės 2018 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)*
1. Direktorius 1 Neskelbiama**
2. Vadovai 5 1733,74
3. Specialistai 13 913,08
4. Aikštelių prižiūrėtojai, kempingo prižiūrėtojai, vyr. aikštelių prižiūrėtojai 33 641,82
5. Rinkliavos kontrolieriai 7 659,28
6. Vyr. technikas 1 Neskelbiama**
7. Technikas 1 Neskelbiama**
8. Teritorijos tvarkytojas 1 Neskelbiama**

 

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis.

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18 pt.