Darbo užmokestisDARBUOTOJO VIDUTINIS MĖNESINIS
BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių grupės 2016 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1. Vadovai ir skyrių vadovai 6 1791
2 Specialistai 12 814
3 Inžinierinis personalas 2 881
4 Rinkliavos kontrolieriai 9 598
5 Aikštelių prižiūrėtojai 36 515
6 Ūkio personalas 3 634