Leidimai įvažiuoti mechaninėms transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijasJei mechaninėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, bus įvažiuojama į Laisvės al., S. Daukanto g. ir Nepriklausomybės a. rekonstruotas atkarpas, turi būti gautas Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus suderinimas.

Laisvės al. yra pėsčiųjų zona, kurioje yra rekonstruota gatvės danga. Važiuoti  (užvažiuoti, stovėti) transporto priemonėms pėstiesiems skirtose zonose, t. y. 3-4 metrai nuo pastatų sienų, medžių alėjos zonoje ant pėsčiųjų granitinių dangų  (šviesaus atspalvio granitinės plokštės) griežtai draudžiama. Važiuoti galima tik ant tamsaus atspalvio granito dangos.

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos išduodami tik elektroniniai leidimai įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas.

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ išduoda leidimus įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas.

Informacija dėl leidimų išdavimo:

tel.: +370-671-44819, el. paštas: zm@parkavimaskaune.lt  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo.


Norint gauti leidimą, būtina tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis atsakingam asmeniui pateikti:

1. prašymą, kuriame nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, pareiškėjo elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi), teritorija (adresas), į kurią įvažiuoti pageidauja pareiškėjas, įvažiavimo tikslas, transporto priemonės (priemonių) techniniai duomenys (modelis, markė, valstybinis Nr.), leidimo galiojimo laikotarpis;
2. transporto priemonės (priemonių) registracijos dokumento (dokumentų) kopiją (kopijas);
3. patalpų nuomos (panaudos ar pan.) sutarties ar kito dokumento, patvirtinančio teisę naudotis patalpomis, kopiją, jeigu patalpos nėra valdomos nuosavybės teise;
4. patalpas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, jeigu už leidimo išdavimą yra nemokama vietinė rinkliava (sutikimo nereikia, kai pareiškėjas pats yra šių patalpų savininkas);
5. darbų atlikimo (paslaugų teikimo) sutarties su Savivaldybe kopiją, jeigu transporto priemonė reikalinga darbams atlikti pagal sutartį su Savivaldybe;

6. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu už leidimo išdavimą yra mokama vietinė rinkliava ir pareiškėjas pageidauja skubiai gauti leidimą.


Prašymo forma 

Leidimų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai
Informacija apie apmokėjimą už leidimą


Vietinę rinkliavą privaloma mokėti pervedant pinigus pagal nurodytą sąskaitos numerį. Kitu atveju, mokėjimas nebus užskaitytas.

Įmokos gavėjas – Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune”

Gavėjo bankas – AB SEB bankas

Sąskaitos numeris – LT55 7044 0600 0813 6147

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas


Už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas (toliau – leidimas) išdavimą nustatomi tokie rinkliavos dydžiai:
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienai dienai – 6 eurai;
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienam mėnesiui – 80 eurų;
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vieniems metams – 700 eurų;
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 30 eurų;
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t, vienam mėnesiui – 500 Eur;
– už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 50 eurų.

Rinkliava netaikoma:

1. asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu patalpas (statinius), kurios registruotos kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba kai jų deklaruota gyvenamoji vieta yra valstybės saugomose teritorijose, išduodami ne daugiau kaip 2 leidimai vienai patalpai (statiniui), išskyrus garažus, – juos valdantiems išduodamas 1 leidimas. Ši nuostata taikoma išduodant leidimus įvažiuoti tik transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t;

2. Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, rangovams, kurie turi sutartis su Savivaldybe dėl darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo valstybės saugomose teritorijose;

3. kai likviduojamos valstybės saugomose teritorijose esančių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir inžinerinių tinklų avarijos per 5 darbo dienas nuo darbų pradžios. Asmenys gali įvažiuoti į saugomą teritoriją avarijai pašalinti, darbus gali pradėti be leidimo, tačiau apie tai el. paštu prieš pat darbų pradžią turi pranešti Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui, Viešosios tvarkos skyriui, Klientų aptarnavimo skyriui ir seniūnijai, nurodydami tikslią darbų vietą. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti atsakingas asmuo, turintis darbus užsakiusios įmonės raštišką įgaliojimą;

4. Savivaldybės, jos įstaigų organizuojamų ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų pagrindinių Kauno miesto renginių metu (renginiams yra pritarta Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos ir yra išduotas pažymėjimas);

5. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems labdaros ir paramos teikėjams, vykdantiems veiklą valstybės saugomose teritorijose. Dėl labdaros ir paramos teikėjų atleidimo nuo rinkliavos priimamas atskiras Savivaldybės tarybos sprendimas.