Ataskaitos2018 metų viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ finansinės ataskaitos, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada.


Parsisiųsti dokumentą

2019 metų biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” (iki 2018-12-31 buvo VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės”) biudžeto vykdymo ataskaitos:

Forma Nr.1

Forma Nr.2

Forma Nr.3

Forma Nr.4


2019 metų finansinės ataskaitos

2019 metų aiškinamasis raštas