Ataskaitos2019 metų biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” (iki 2018-12-31 buvo VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės”) biudžeto vykdymo ataskaitos:

Forma Nr.1

Forma Nr.2

Forma Nr.3

Forma Nr.4


2019 metų finansinės ataskaitos

2019 metų aiškinamasis raštas

2019 metų veiklos ataskaita

 

2020 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2020 metų III-iojo ketvirčio finansinės ataskaitos

 

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita, forma Nr.2

Biudžeto vykdymo ataskaita, forma Nr.3

Biudžeto vykdymo ataskaita, forma Nr.4

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas