Leidimai ir sutartysRinkliavos mokėtojai turi galimybę pasirinkti leidimo tipą: popierinį arba elektroninį. Elektroninis leidimas gali būti išduodamas tik tokiu atveju, jeigu rinkliavos mokėtojas pageidauja leidime nurodyti tik vienos transporto priemonės valstybinį numerį.


Leidimų kainos:


Metinis leidimas visose zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 608 €

Ketvirčio leidimas visose zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 165 €

Mėnesinis leidimas visose zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 87 €

Zonos aikštelių leidimas metams*: žaliosios zonos – 120 €, mėlynosios zonos – 230 €, raudonosios zonos – 340 €, geltonosios ir oranžinės zonos – 450 €

*su šiuo leidimu galima stovėti tik tam tikros zonos konkrečioje aikštelėje.

Specialus leidimas gyventojams – 35 €

 

Gyventojai gali atsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti, pasirašyti (jeigu pageidaujate, kad įstaiga visą leidimui išduoti reikalingą informaciją pasiimtų pati, taip pat pasirašykite raudoname kvadrate) ir siųsti el. paštu: jg@parkavimaskaune.lt kilus klausimams skambinkite tel.: +37068754621    Prašymo išduoti specialų leidimą gyventojams formaAntrasis specialus leidimas gyventojams** – 70 €

**Antras specialus leidimas gyventojams išduodamas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio g. ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki A. Mickevičiaus g. sankirtos, A. Mickevičiaus g. iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio g. iki sankirtos su Maironio g., Maironio g. iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P).

Pirmasis juridinio asmens leidimas*** – 105 €

Antrasis juridinio asmens leidimas*** – 210 €

*** Šio tipo leidimas išduodamas tik fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio gatve iki sankirtos su A. Mickevičiaus gatve, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio gatve, Kęstučio gatve iki sankirtos su Maironio gatve, Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio gatve (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g.

 


Specialių leidimų gyventojams išdavimo tvarka yra nustatyta „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų“ 45 punktu.


Elektromobilio leidimas – nemokamas

Leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus mėnesinius traukinio bilietus, – 13 Eur.

Informacijos teiraukitės tel.: +37068754621 arba el. paštu: jg@parkavimaskaune.lt

Prašymo forma išduoti leidimą stovėti prie geležinkelio stoties


Specialus leidimas panaikinamas, jei išnyko sąlygos, suteikiančios teisę į šį leidimą, ar asmuo du ir daugiau kartų per kalendorinius metus pažeidė šiuos nuostatus.VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės” išduodamų leidimų blankų pavyzdžiai:

bendras leidimas

rezervo leidimasgyventojo leidimas