Leidimai ir sutartysVisi išduodami transporto priemonių stovėjimo leidimai yra elektroniniai.

Vietinę rinkliavą privaloma mokėti pervedant pinigus pagal nurodytą sąskaitos numerį. Kitu atveju, mokėjimas nebus užskaitytas.

Įmokos gavėjas – Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune”

Gavėjo bankas – AB SEB bankas

Sąskaitos numeris – LT10 7044 0600 0805 7611

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Leidimo tipą ir transporto priemonės valstybinį numerį

Leidimas statyti transporto priemonę daugiaaukštėje automobilių saugykloje Donelaičio g. 65A

LAIKINAI NEIŠDUODAMI LEIDIMAI, DĖL LAISVŲ VIETŲ STOKOS.

Kaina – 340 (metams). Leidimų skaičius yra ribotas!

Šioje aikštelėje galioja tik šitas leidimas, visi kiti leidimai šioje aikštelėje negalioja!

Elektroniniame leidime aktyvuoti vieną iš dviejų transporto priemonių valstybinių numerių galima paskambinus telefonu, Nr.: +37069001001.

Leidimų kainos:

Metinis leidimas oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 1200 €

Ketvirčio leidimas oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 350 €

Mėnesinis leidimas oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 150 €

Prašymo išduoti visose zonose galiojančio leidimo forma

Metinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 800 €

Ketvirčio leidimas raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 250 €

Mėnesinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje, mėlynojoje S, žaliojoje ir paplūdimio zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 120 €

Zonos aikštelių leidimas metams*: žaliosios zonos – 150 €, mėlynosios zonos – 360 €, raudonosios zonos – 500 €, geltonosios ir oranžinės zonos – 700 €

*su šiuo leidimu galima stovėti tik tam tikros zonos konkrečioje aikštelėje. Gatvėse šie leidimai negalioja.

Prašymo išduoti zonos aikštelių/metinį/ketvirčio/mėnesinį/ leidimą forma

Specialus leidimas gyventojams – 50 €

Gyventojai gali atsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti, pasirašyti (jeigu pageidaujate, kad įstaiga visą leidimui išduoti reikalingą informaciją pasiimtų pati, taip pat pasirašykite raudoname kvadrate) ir siųsti el. paštu: info@parkavimaskaune.lt kilus klausimams skambinkite tel.: +370-620-84060

Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, leidimas išduodamas ta pačia tvarka: pildant prašymą ir pridedant privalomus dokumentus.

Prašymo išduoti specialų leidimą gyventojams forma

Veiklą vykdančių asmenų leidimas* – 200 €

Visi išduodami transporto priemonių stovėjimo leidimai yra elektroniniai.

*Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Vytauto pr. sankirtos su Parodos g. ir tęsiasi iki sankirtos su Griunvaldo g., Griunvaldo g. iki sankirtos su Gedimino g., Gedimino g. iki Kaunakiemio g., Karaliaus Mindaugo pr. iki sankirtos su Aleksoto g., Aleksoto g. iki sankirtos su Prieplaukos g., Prieplaukos kr. iki Nemuno ir Neries santakos, nuo Nemuno ir Neries santakos  iki Petro Vileišio tilto, nuo Petro Vileišio tilto Šauklių g. iki  Šv. Gertrūdos g., Šv. Gertrūdos g. iki sankirtos su Savanorių pr., Savanorių pr. iki Savanorių pr. 26, atkarpa nuo Savanorių pr. 24 iki V. Putvinskio g., V. Putvinskio g. iki sankirtos su Žemaičių g., Žemaičių g. iki sankirtos su K. Donelaičio g., K. Donelaičio g. iki sankirtos su Parodos g. Šis leidimas suteikia teisę šalia namo esančioje teritorijoje (ne gatvėje, o mokamose automobilių stovėjimo vietose apmokestintoje daugiabučio(ų) namo(ų) vidinėje teritorijoje) naudotis vietomis transporto priemonėms statyti, esančiomis ne didesniu nei 50 metrų atstumu nuo nekilnojamojo turto objekto, nurodyto leidime.

Grynojo elektromobilio leidimas – nemokamas

Specialūs leidimai grynųjų elektromobilių valdytojams išduodami pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

Specialūs leidimai išduodami tik valdytojams tokių motorinių transporto priemonių, kuriose nėra vidaus degimo variklio (generatoriaus). Šio tipo leidimai neišduodami transporto priemonėms, kurioms yra išduoti laikinieji (prekybiniai) arba laikinieji (tranzitiniai) valstybinio numerio ženklai.

Šie leidimai galioja 1095 dienas nuo jų išdavimo datos, bet ne ilgiau nei bus priimtas kitaip nustatantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas.

Prašymo išduoti leidimą elektromobiliui forma

Užsisakykite leidimą internetu

Pateikus leidimo prašymą BŪTINA paspausti “Aktyvuoti” skyrelyje “Neapmokėti leidimai”, kitaip leidimas nebus aktyvuotas.

Leidimas žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 600 Eur.

Leidimo žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams išdavimo tvarka:

  • Leidimai išduodami tik tų žiniasklaidos priemonių, kurios įtrauktos į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazę, skelbiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje, transporto priemonių valdytojams.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios yra registruotos arba turi padalinį Kaune.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios nuolat informuoja apie Kauno aktualijas.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba nuo 1 iki 10 (imtinai) žmonių, išduodami ne daugiau nei 2 leidimai.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba daugiau nei 10 žmonių, išduodami ne daugiau nei 4 leidimai.“

Prašymo išduoti leidimą žiniasklaidos priemonei forma

30-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 30 dienų traukinio bilietus, – 20 Eur.

90-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 90 dienų traukinio bilietus, – 60 Eur.

Informacijos teiraukitės tel.: +370 689 07369 arba

el. paštu: dr@parkavimaskaune.lt

Prašymo forma išduoti leidimą stovėti prie geležinkelio stoties

Rinkliavą už praėjusio mėnesio faktiškai stovėtą laiką galima apmokėti sudarius sutartį su BĮ “Parkavimas Kaune”. Tokiu atveju transporto priemonėje turi būti sumontuota transporto priemonės buvimo vietą nustatanti įranga.

Norint leidime pakeisti transporto priemonės valstybinį numerį reikia užpildyti nustatytos formos prašymą ir (jeigu to reikalauja teisės aktas(-ai)) pridėti reikalingus dokumentus. Automobilio valstybinio numerio pakeitimui yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir naujam leidimui gauti.
Prašymo pakeisti informaciją leidime forma

Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” išduodamų leidimų blankų pavyzdžiai:

Šie leidimai išduodami tik transporto priemonių savininkams ar valdytojams, kurie turi teisę statyti transporto priemones kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje.

Leidimas parkuotis "Rezervuota stovėjimo" vieta galiojimo zonoje