Leidimai ir sutartysNuo 2019 metų sausio 1-mos dienos išduodami tik elektroniniai leidimai (išskyrus juridinio asmens leidimą)

Elektroniniame leidime aktyvuoti vieną iš dviejų transporto priemonių valstybinių numerių galima paskambinus telefonu, Nr.: 869001001.


Leidimų kainos:


Metinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 500 €

Ketvirčio leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 150 €

Mėnesinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 80 €

Zonos aikštelių leidimas metams*: žaliosios zonos – 120 €, mėlynosios zonos – 230 €, raudonosios zonos – 340 €, geltonosios ir oranžinės zonos – 450 €

*su šiuo leidimu galima stovėti tik tam tikros zonos konkrečioje aikštelėje.

Prašymo išduoti zonos aikštelių/metinį/ketvirčio/mėnesinį/ leidimą forma

 


Užsisakykite leidimą internetu

 


Specialus leidimas gyventojams – 35 €

 

Gyventojai gali atsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti, pasirašyti (jeigu pageidaujate, kad įstaiga visą leidimui išduoti reikalingą informaciją pasiimtų pati, taip pat pasirašykite raudoname kvadrate) ir siųsti el. paštu: info@parkavimaskaune.lt kilus klausimams skambinkite tel.: +370-620-84060Prašymo išduoti specialų leidimą gyventojams forma


Užsisakykite leidimą internetu

 


Antrasis specialus leidimas gyventojams** – 70 €

**Antras specialus leidimas gyventojams išduodamas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio g. ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki A. Mickevičiaus g. sankirtos, A. Mickevičiaus g. iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio g. iki sankirtos su Maironio g., Maironio g. iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P).

Pirmasis juridinio asmens leidimas*** – 105 €

Antrasis juridinio asmens leidimas*** – 210 €

*** Šio tipo leidimas išduodamas tik fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio gatve iki sankirtos su A. Mickevičiaus gatve, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio gatve, Kęstučio gatve iki sankirtos su Maironio gatve, Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio gatve (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g.

 


Specialių leidimų gyventojams išdavimo tvarka yra nustatyta „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų“ 42 punktu.


Elektromobilio leidimas – nemokamas

Oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose nuo vietinės rinkliavos atleisti tik tie elektromobilių valdytojai, kurie turi specialų elektromobilio leidimą.

Specialūs leidimai elektromobilių valdytojams išduodami pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

Specialūs leidimai išduodami tik valdytojams tokių motorinių transporto priemonių, kuriose sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės. Hibridinių transporto priemonių valdytojams specialūs leidimai neišduodami.

Prašymo išduoti leidimą elektromobiliui forma


Užsisakykite leidimą internetu

 


Leidimas žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 600 Eur.

Leidimo žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams išdavimo tvarka:

  • Leidimai išduodami tik tų žiniasklaidos priemonių, kurios įtrauktos į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazę, skelbiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje, transporto priemonių valdytojams.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios yra registruotos arba turi padalinį Kaune.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios nuolat informuoja apie Kauno aktualijas.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba nuo 1 iki 10 (imtinai) žmonių, išduodami ne daugiau nei 2 leidimai.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba daugiau nei 10 žmonių, išduodami ne daugiau nei 4 leidimai.“

Prašymo išduoti leidimą žiniasklaidos priemonei forma30-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 30 dienų traukinio bilietus, – 13 Eur.

90-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 90 dienų traukinio bilietus, – 39 Eur.

Informacijos teiraukitės tel.: +370 689 07369 arba

el. paštu: dr@parkavimaskaune.lt

Prašymo forma išduoti leidimą stovėti prie geležinkelio stoties


Specialus leidimas panaikinamas, jei išnyko sąlygos, suteikiančios teisę į šį leidimą, ar asmuo du ir daugiau kartų per kalendorinius metus pažeidė šiuos nuostatus.


Prašymo pakeisti informaciją leidime forma


 

Informacija apie apmokėjimą už leidimą


Įmokos gavėjas – Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune”

Gavėjo bankas – AB SEB bankas

Sąskaitos numeris – LT10 7044 0600 0805 7611

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Leidimo tipą ir transporto priemonės valstybinį numerį

 Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” išduodamų leidimų blankų pavyzdžiai:

bendras leidimas

rezervo leidimasgyventojo leidimas