Leidimai ir sutartysNuo 2019 metų sausio 1-mos dienos išduodami tik elektroniniai leidimai (išskyrus juridinio asmens leidimą)

Elektroniniame leidime aktyvuoti vieną iš dviejų transporto priemonių valstybinių numerių galima paskambinus telefonu, Nr.: 869001001.


Leidimų kainos:


Metinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 500 €

Ketvirčio leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 150 €

Mėnesinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 80 €

Zonos aikštelių leidimas metams*: žaliosios zonos – 120 €, mėlynosios zonos – 230 €, raudonosios zonos – 340 €, geltonosios ir oranžinės zonos – 450 €

*su šiuo leidimu galima stovėti tik tam tikros zonos konkrečioje aikštelėje. Gatvėse šie leidimai negalioja.

Prašymo išduoti zonos aikštelių/metinį/ketvirčio/mėnesinį/ leidimą forma

Užsisakykite leidimą internetu


Specialus leidimas gyventojams – 35 €

Gyventojai gali atsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti, pasirašyti (jeigu pageidaujate, kad įstaiga visą leidimui išduoti reikalingą informaciją pasiimtų pati, taip pat pasirašykite raudoname kvadrate) ir siųsti el. paštu: info@parkavimaskaune.lt kilus klausimams skambinkite tel.: +370-620-84060

Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, leidimas išduodamas ta pačia tvarka: pildant prašymą ir pridedant privalomus dokumentus.

Prašymo išduoti specialų leidimą gyventojams forma


Antrasis specialus leidimas gyventojams** – 70 €

**Antras specialus leidimas gyventojams išduodamas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio g. ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki A. Mickevičiaus g. sankirtos, A. Mickevičiaus g. iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio g. iki sankirtos su Maironio g., Maironio g. iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P).

Pirmasis juridinio asmens leidimas*** – 105 €

Antrasis juridinio asmens leidimas*** – 210 €

*** Šio tipo leidimas išduodamas tik fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio gatve iki sankirtos su A. Mickevičiaus gatve, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio gatve, Kęstučio gatve iki sankirtos su Maironio gatve, Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio gatve (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g.


Grynojo elektromobilio leidimas – nemokamas

Oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose nuo vietinės rinkliavos atleisti tik tie grynųjų elektromobilių valdytojai, kurie turi specialų grynojo elektromobilio leidimą.

Specialūs leidimai grynųjų elektromobilių valdytojams išduodami pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

Specialūs leidimai išduodami tik valdytojams tokių motorinių transporto priemonių, kuriose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Hibridinių transporto priemonių valdytojams specialūs leidimai neišduodami.

 

Prašymo išduoti leidimą elektromobiliui forma

Užsisakykite leidimą internetu


Leidimas žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 600 Eur.

Leidimo žiniasklaidos transporto priemonių valdytojams išdavimo tvarka:

  • Leidimai išduodami tik tų žiniasklaidos priemonių, kurios įtrauktos į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazę, skelbiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje, transporto priemonių valdytojams.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios yra registruotos arba turi padalinį Kaune.
  • Leidimai išduodami tik toms žiniasklaidos priemonėms, kurios nuolat informuoja apie Kauno aktualijas.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba nuo 1 iki 10 (imtinai) žmonių, išduodami ne daugiau nei 2 leidimai.
  • Žiniasklaidos priemonėms, kuriose dirba daugiau nei 10 žmonių, išduodami ne daugiau nei 4 leidimai.“

Prašymo išduoti leidimą žiniasklaidos priemonei forma


30-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 30 dienų traukinio bilietus, – 13 Eur.

90-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 90 dienų traukinio bilietus, – 39 Eur.

Informacijos teiraukitės tel.: +370 689 07369 arba

el. paštu: dr@parkavimaskaune.lt

Prašymo forma išduoti leidimą stovėti prie geležinkelio stoties


Rinkliavą už praėjusio mėnesio faktiškai stovėtą laiką galima apmokėti sudarius sutartį su BĮ “Parkavimas Kaune”. Tokiu atveju transporto priemonėje turi būti sumontuota transporto priemonės buvimo vietą nustatanti įranga.


Norint leidime pakeisti transporto priemonės valstybinį numerį reikia užpildyti nustatytos formos prašymą ir (jeigu to reikalauja teisės aktas(-ai)) pridėti reikalingus dokumentus. Automobilio valstybinio numerio pakeitimui yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir naujam leidimui gauti.
Prašymo pakeisti informaciją leidime forma


 

Informacija apie apmokėjimą už leidimą


Vietinę rinkliavą privaloma mokėti pervedant pinigus pagal nurodytą sąskaitos numerį. Kitu atveju, mokėjimas nebus užskaitytas.

Įmokos gavėjas – Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune”

Gavėjo bankas – AB SEB bankas

Sąskaitos numeris – LT10 7044 0600 0805 7611

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Leidimo tipą ir transporto priemonės valstybinį numerį

 Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” išduodamų leidimų blankų pavyzdžiai:

Šie leidimai gali būti išduodami tik fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio gatve iki sankirtos su A. Mickevičiaus gatve, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio gatve, Kęstučio gatve iki sankirtos su Maironio gatve, Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio gatve (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P).

bendras leidimas

 

Šie leidimai išduodami tik transporto priemonių savininkams ar valdytojams, kurie turi teisę statyti transporto priemones kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje.

Leidimas parkuotis "Rezervuota stovėjimo" vieta galiojimo zonoje