Leidimai ir sutartysMūsų internetinėje svetainėje jau išduodami elektroniniai leidimaiDaugiau informacijosNuo 2017 m. gruodžio mėn. 22 dienos atsiranda galimybė įsigyti elektroninį leidimą, įrašant dviejų transporto priemonių valstybinius numerius. Vienu metu leidimas galios tik vienai transporto priemonei. Aktyvuoti vieną iš dviejų transporto priemonių valstybinių numerių bus galima paskambinus telefonu, Nr.: 869001001.


Leidimų kainos:


Metinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 365 dienas nuo įsigijimo datos) – 500 €

Ketvirčio leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 90 dienų nuo įsigijimo datos) – 150 €

Mėnesinis leidimas raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 80 €

Mėnesinis leidimas visose zonose (galioja 30 dienų nuo įsigijimo datos) – 87 €

Zonos aikštelių leidimas metams*: žaliosios zonos – 120 €, mėlynosios zonos – 230 €, raudonosios zonos – 340 €, geltonosios ir oranžinės zonos – 450 €

*su šiuo leidimu galima stovėti tik tam tikros zonos konkrečioje aikštelėje.

Prašymo išduoti zonos aikštelių/metinį/ketvirčio/mėnesinį/ leidimą forma


 

Specialus leidimas gyventojams – 35 €

 

Gyventojai gali atsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti, pasirašyti (jeigu pageidaujate, kad įstaiga visą leidimui išduoti reikalingą informaciją pasiimtų pati, taip pat pasirašykite raudoname kvadrate) ir siųsti el. paštu: asa@parkavimaskaune.lt kilus klausimams skambinkite tel.: +37037321648Prašymo išduoti specialų leidimą gyventojams formaAntrasis specialus leidimas gyventojams** – 70 €

**Antras specialus leidimas gyventojams išduodamas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio g. ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki A. Mickevičiaus g. sankirtos, A. Mickevičiaus g. iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio g. iki sankirtos su Maironio g., Maironio g. iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P).

Pirmasis juridinio asmens leidimas*** – 105 €

Antrasis juridinio asmens leidimas*** – 210 €

*** Šio tipo leidimas išduodamas tik fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie faktiškai vykdo veiklą patalpose (išskyrus garažus), esančiose teritorijoje, kurios ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio gatve iki sankirtos su A. Mickevičiaus gatve, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio gatve, Kęstučio gatve iki sankirtos su Maironio gatve, Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio gatve (išskyrus teritoriją aplink pastatą K. Donelaičio g.

 


Specialių leidimų gyventojams išdavimo tvarka yra nustatyta „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų“ 42 punktu.


Elektromobilio leidimas – nemokamas

Elektromobilių valdytojams, kurių transporto priemonėms yra išduoti valstybinio numerio ženklai, kurių užrašą sudaro dvi raidės EV ir keturi skaitmenys, Kauno mieste specialaus leidimo nereikia.

Specialūs leidimai išduodami tik tų transporto priemonių, kuriose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio, valdytojams. Hibridinių transporto priemonių valdytojams specialūs leidimai neišduodami.

Prašymo išduoti leidimą elektromobiliui forma30-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 30 dienų traukinio bilietus, – 13 Eur.

90-ties dienų leidimas stovėti transporto priemonėms šalia Kauno geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus 90 dienų traukinio bilietus, – 39 Eur.

Informacijos teiraukitės tel.: +37068754621 arba el. paštu: jg@parkavimaskaune.lt

Prašymo forma išduoti leidimą stovėti prie geležinkelio stoties


Specialus leidimas panaikinamas, jei išnyko sąlygos, suteikiančios teisę į šį leidimą, ar asmuo du ir daugiau kartų per kalendorinius metus pažeidė šiuos nuostatus.


Prašymo pakeisti informaciją leidime forma


 

Informacija apie apmokėjimą už leidimą


Įmokos gavėjas – VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės”

Gavėjo bankas – AB SEB bankas

Sąskaitos numeris – LT10 7044 0600 0805 7611

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Leidimo tipą ir transporto priemonės valstybinį numerį

 VšĮ “Automobilių stovėjimo aikštelės” išduodamų leidimų blankų pavyzdžiai:

bendras leidimas

rezervo leidimasgyventojo leidimas