Vidaus tvarkos taisyklėsBIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „PARKAVIMAS KAUNE“

 ILGALAIKĖS STOVĖJIMO ZONOS AIKŠTELIŲ TVARKOS TAISYKLĖS

 

VYKSTA TAISYKLIŲ ATNAUJINIMAS