Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-500 Viešoji įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“ (buveinės adresas: Puodžių g. 24-1, Kaunas, kodas 134929849, duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Kauno filialas) nuo 2019 m sausio 1 d. pertvarkoma į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“. Pertvarkomos viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ vienintelis dalininkas – Kauno miesto savivaldybė nuo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ įregistravimo dienos tampa naujos teisinės formos įstaigos savininku.  Biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“  savininko teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės taryba. Su įstaigos pertvarkymo dokumentais galima susipažinti įstaigos buveinės adresu  nuo 2018 m. spalio 24 d.

Tel. (8 37) 321648