DARBO SKELBIMAS!Įstaigos pavadinimas: biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune”

Pareigos: vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas

Darbo vieta: Puodžių g. 24-1, Kaunas

Darbo užmokestis: koeficientas 7,6 – 10,5

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina teisės, ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypčių);
2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
5. būti susipažinus su Centrine viešųjų pirkimų sistema bei turėti patirties vykdant viešuosius pirkimus elektroninėmis priemonėmis;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Funkcijos:

užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

Dokumentų priėmimo vieta:

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu:

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-viesuju-pirkimu-specialistas-322;567130.html

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

+37037321648 arba info@parkavimaskaune.lt

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2019-02-14